Malmit, oksidit ja konsentraatit

Meillä on yhteistyötä useiden malmilähteiden ja malmitoimittajien kanssa. Toimitamme malmeja useista maanosista jatkojalostukseen niitä tarvitseville jalostuslaitoksille.

Yleisimmät kaupalliset malmit, oksidit ja konsentraatit ovat:

 • Mangaanimalmit (Mn)
 • Kuparimalmit (Cu) ja kuparikonsentraatit
 • Lyijymalmit ja (Pb) lyijykonsentraatit sekä Galena
 • Sinkkimalmit (Zn) ja sinkkikonsentraatit
 • Nikkelimalmit (Ni) ja nikkelikonsentraatit
 • Kromiittihiekka, -malmit ja kromikonsentraatit
 • Ilmeniitti (rauta-titaani-oksidi titaanimalmi)
 • Rautamalmit (Fe), rautamalmikonsentraatti, rautamalmipelletit.
 • Molybdeeni-konsentraatit (Mo) ja Molybdeeni-oksiidit
 • Wolframi-malmit (W)
 • Vanadiumpentoksidi, V2O5
 • Jalometallimalmit

Rautamalmit

Maailmassa louhittavasta rautamalmista 98 % käytetään teräksen ja raudan valmistukseen. Rautamalmia käytetään myös muhin käyttötarkoituksiin, kuten metallurgiaan, magneetteihin, autojen osiin ja katalysaattoreihin. Rautamalmin suurimmat tuotantoalueet sijaitsevat Australiassa, Brasiliassa, Kiinassa, Venäjällä ja Intiassa.

Yhteydenottopyyntö