Volframi, molybdeeni ja muut metallit, TA, W, Mo, Nb, Re, Pd, Zr

Tantaali (TA)

Tantaali on yksi parhaiten korroosiota vastaan kestäviä metalleja. Hyvän korroosionkestävyyden ansiosta tantaali sopii moniin kemianteollisuuden sovellutuksiin, joissa muut metallit eivät kestä happo-olosuhteita. Passivoituna tantaali kestää useimpia happoja, kuten kuningasvesi (aqua regia). Tantaalin sulamispiste on noin 3000 °C. Tantaalia seostettaessa pienellä määrällä volframia saadaan mekaanista lujuutta parannettua merkittävästi.

 • Levyinä ja nauhoina
 • Saumattomattomina ja hitsatuttuina putkina
 • Tankoina ja lankoina
 • Puolivalmisteina
 • Ruuveina ja muttereina
 • Valmiiksi koneistettuina kappaleina

Volframi (W)

Volframissa yhdistyvät erinomainen korroosionkestävyys, hyvä sähkön- ja lämmönjohtavuus, pieni lämpölaajenemiskerroin ja korkea lujuus korkeissa lämpötiloissa. Valitettavasti volframi on yksi vaikeimmista materiaaleista valmistaa. Volframi on yleinen materiaali panssarintorjunta-ammuksissa.

 • Levyinä ja nauhoina
 • Putkina
 • Tankoina ja lankoina

Molybdeeni (Mo)

Molybdeeni on tärkeimpiä tekijöitä parannettaessa teräksen ominaisuuksia. Puhtaan molybdeenin sulamispiste on noin 2600 °C.

 • Levyinä ja nauhoina
 • Putkina
 • Tankoina ja lankoina
 • Valmiiksi koneistettuina kappaleina

Niobium (Nb)

 • Levyinä ja nauhoina
 • Putkina
 • Tankoina ja lankoina

Renium (Re)

 • Levyinä ja nauhoina
 • Putkina
 • Tankoina ja lankoina

Palladium (Pd)

 • Levyinä ja nauhoina
 • Putkina
 • Tankoina ja lankoina

Zirkonium (Zr)

 • Levyinä ja nauhoina
 • Putkina
 • Tankoina ja lankoina
 • Takeina

Yhteydenottopyyntö